Nepůsobí, to není možné. Každý člověk je individualita, každý přijímá zrakové a zvukové podněty jinak rychle, každý je v jiné momentální kondici a rozpoložení, každý člověk má jiný zdravotní stav. Proto nemůže působit stejný AVS přístroj či program na každého zcela shodně. Rozdíl je:

  • v subjektivní líbivosti: bez ohledu na účinnost se někomu líbí spíše programy s hudbou, avšak jiné programy a za jiných okolností zase bez hudby, jen se stimulačními zvuky, někdo (zejména starší lidé) si zvykají 1-5 sezení na intenzivní smyslovou stimulaci apod.
  • v rychlosti: existují rychlejší a pomalejší ,,respondenti“ – jde o rychlost ,,vtažení (přeladění) mozkových vln“. Rozdíly v rychlosti účinku u jednotlivých osob jsou však zanedbatelné, díky obecně vysoké účinnosti této metody. V praxi to vypadá tak, že rychlý respondent dosáhne účinku například do 15 minut a pomalý respondent stejného účinku do 20 minut.

Z obou důvodů (subjektivní pocity i objektivní rychlost účinku) obsahují značkové AVS přístroje více podobných programů, aby si uživatel vyzkoušel postupně několik z nich a zjistil, který mu individuálně a momentálně pomáhá nejlépe.