Účinnost AVS (audiovizuálně stimulační) technologie není záležitostí víry, nějakého filozofického přesvědčení nebo placebo efektu. Účinnost AVS technologie je založena na vědeckých důkazech, podložených obecně několika tisíci klinickými studiemi od roku 1926 do současnosti. Jedná se zejména o zákonitosti z oblasti fyziky a základních principů funkce mozku (přenos elektrických signálů a tzv. ,,efekt napodobení frekvence“ -„frequency following response“), které jsou shodné a neměnné (podobně jako gravitace) pro každého savce. AVS stimulaci prostě ,,podlehnete“, ať svojí vůlí chcete či nikoliv.

Na vývoji AVS technologie se mimo několika desítek týmů a stovek vědců individuálně podíleli i dva nositelé Nobelových cen, NASA a Pentagon (viz též Historie AVS technologie). Jediné v čem se liší účinnost u jednotlivých lidí je rychlost reakce na světelně zvukové podněty AVS přístroje (viz další dotaz).

Více k této otázce též na straně Garance účinnosti a Vědecké výzkumy.