Systém Holosync využívá technologii binaurálních zvuků (stejně jako všechny AVS přístroje). Binaurální zvuk = do jednoho ucha jde zvuk o jiné frekvenci než do druhého, a na rozdíl frekvence se mozek vyladí. Tedy do pravého například 14 Hz, do levého 4 Hz, a na rozdíl 10 Hz se mozek ladí. Je to nejdokonalejší technická metoda k přeladění mozkových vln sluchem – sluch totiž funguje rozdílně než zrak (pro zrak ,,stačí“ vysílat stejné frekvence.) Většina nahrávek Holosync je navíc obohacena hudbou apod. nebo je hudba přímo tvořena ve dvou frekvencích (stejně tak to dělají některé AVS přístroj, např. Laxman).
Nahrávky Holosync, tedy poslech a stimulace těmito nahrávkami se tedy ničím neliší od stimulace AVS přístrojů – je to zcela shodná technika. Osobně jsem holosync nahrávek testoval mnoho, první komerční dostupné nahrávky Holosync vznikly už v osmdesátých letech minulého století – a mohu potvrdit teorii – fungují prostě stejně jako AVS přístroj s hudbou.
Nahrávky Holosync uživatele Laxmanu nijak neobohatí co do účinnosti, případně mohou obohatit tím, že mají zase jinou, určitě zajímavou hudbu – tedy z estetického hlediska.
PS: Účinnost AVS přístrojů tvoří ještě pochopitelně světlo a nevím, jestli víte – světelná stimulace (zvlášť u mnohobarevných brýlí) tvoří větší část celkové účinnosti (účinku na přeladění mozkových vln), asi cca 70% účinku. Proto jsme ani v Galaxy prodej holosync nahrávek nikdy nezařadili, i když nám to občas někdo nabízel – neměly by valný význam (jedině z pohledu ceny, což je ale vzhledem k celkovému účinku také sporadické).