Řešení zlozvyků: Asi víte, že by Vám mohlo pomoci užívání hořčíku a vitaminu B, konkrétně nejlépe B6. Tiky (jakékoliv) jsou docela složité potíže v signalizaci mezi mozkovými buňkami, takže není snadné určit konkrétní program, když neznám podrobnosti. Naštěstí zase to pozadí tiků není tak složité, takže: u tiků jde vždy o určité psychické napětí (tiky fungují jako signalizátor a částečně také jako uvolňovač tohoto napětí). Pokud budete v hluboké relaxaci (opak napětí), budou se projevovat méně, spíš bych si tipnul, že vůbec.

Řešením pro Vás je tedy spouštění hlubokých relaxačních programů. Tím se jich do jisté míry zbavíte akutně a při pravidelné takto prováděné hluboké relaxaci do nějaké míry ustoupí. Nikdo však neumí a nemůže říci, po kolika sezeních a do jaké míry ustoupí. Prostě hodně relaxujte – relaxační programy vám samozřejmě dávají mnoho dalších účinků, zejména pro celkové zdraví – a uvidíte, jak se to bude vyvíjet. Stačí i kratší programy, například do 20 minut, ale rozhodně spíše hlubší, čili s cílovou hladinou 12Hz a méně. Jsou to například tyto (délku programu si můžete upravovat):
r1 až r7
P05, P10, P13
d01-d04, d05-d07
S01-S06

Neznamená to, že byste si měl pouštět stále jen relaxační programy, samozřejmě používejte i jiné podle potřeb (zlozvyky neznamenají žádné omezení). Ale relaxace je vhodná právě pro pro řešení tiků/zlozvyků.