AVS technologie je (v oblasti ovlivňování zdravotního stavu) jedna z nejbezpečnějších metod vůbec. Nemá žádné vedlejší účinky a nemůže na ní vzniknout závislost (závislosti se naopak AVS přístrojem dají léčit). Během padesáti let klinického výzkumu a používání v klinické i samouživatelské praxi nebylo nikdy zjištěno žádné poškození funkční či organické povahy nebo vznik závislosti. Pochopitelně ale existují osoby, které AVS přístroj mohou používat jen se svolením lékaře a také mohou nastat drobné nepříjemné pocity v souvislosti s používáním (které odezní) – více ve Zdravotním upozornění.