U nás se obávat nemusíte: Galaxy dodává pouze ověřené a zcela bezpečné AVS přístroje, o čemž mluví také dvacetiletá existence firmy a zkušenost z prodeje v několika zemích Evropy. Nutné je ovšem také dbát Zdravotního upozornění. Obecně ani u nekvalitních AVS přístrojů (mimo produkci Galaxy) zásadně nehrozí žádné riziko – AVS technologie je jako nefarmaková tréninková metoda velmi bezpečná.

Aby Vám AVS přístroj poskytl proklamované účinky, které jsou opravdu mimořádné, a účinky se dostavily co nejrychleji, doporučujeme dodržovat důsledně návod k použití! Mezi jeho základy patří například použít prvních několik sezení pouze relaxační programy.
Pro dobrou účinnost obecně platí dále tři základní pravidla:

  • Důležitější než délka programu (,,sezení“) je pravidelnost používání.
  • Každé další sezení umocňuje předchozí: čím delší používání, tím větší momentální účinnost.
  • V čím větší „nerovnováze“ organismus je, tím silnější zaznamenáte účinek – samozřejmě jde zejména o subjektivní pocit (objektivně se posuzuje jinak).

Výjimkou je začátek používání (,,prvouživatel“), kdy asi 20% osob trvá 1-5 sezení, než mozek stimulaci přivykne.