U některých aplikací nastávají účinky okamžitě už v průběhu programu nebo hned po jeho skončení, tedy během minut, například u programů na zvýšení koncentrace, odstranění únavy, stresu, zlepšení nálady apod. Některé účinky vyžadují opakované používání, spíše v rámci týdnů než dnů: například zvýšení psychické odolnosti, odstranění dlouholetých poruch spánku apod. Většinou to logicky vyplývá z dané potřeby nebo zdravotního problému. V sekci Účinky je u většiny účinků uvedeno, kdy jej máte očekávat. Některé účinky uživatel aktuálně v dané chvíli nemůže cítit vůbec (např. zvýšení imunity). Obecně platí, že většina uživatelů je rychlostí účinků spíše příjemně překvapena. Více na toto téma také na stránce Garance účinnosti.