V experimentální praxi, armádě a speciální medicíně, především v USA, zhruba od roku 1975 (prvními uživateli byly kosmonauté a piloti americké armády). Široká veřejnost je používá od roku 1986, kdy byla vyrobena první komerční tovární série přístrojů. V České republice se první AVS přístroje a tedy i první uživatelé objevili nárazově po roce 1990 a trvale potom od roku 1995, kdy zahájila činnost společnost Galaxy. Ročně se v Česku prodá průměrně tisíce kusů (ve výjimečně úspěšných letech desetitisíce), ve světě se ročně prodá několik set kusů (občas výjimečně milióny kusů).