Významný rozdíl existuje v programech. (Pomíjíme komerční rozdíly, které si umí každý posoudit sám, jako je cena, design, komfort užívání, vybavení, doplňky, schopnost ovládání). Rozdíl v kvalitě programů je zásadní: programy jsou ,,srdcem“ AVS přístroje, ty rozhodují nejvíce o účinku, za ty zákazník zejména platí hodnotu. Obecně i neznačkové přístroje fungují (viz první dotaz: účinnost AVS technologie). Programy však nejsou tak kvalitní – důkladné, cílené. S neznačkovým přístrojem budete déle hledat konkrétní program k danému účelu (vlastním zkoušením), nebo takový program přesně pro vás není, neposkytne vám účinek tak rychle a hluboce (kvalitně) nebo tak příjemně jako značkový přístroj. Také většinou neobsahuje sofistikovanější programy, omezuje se na obecnou relaxaci, případně učení a spánek. Neznačkový přístroj poznáte zejména podle programů: menšího počtu programů (obecně do třiceti programů) a podle toho, nakolik konkrétně a obsáhle jsou programy popsány. Pokud u programu najdete jako popis stručnou větu ,,Tento program je určený k relaxaci“ (někdy ani to ne), nejedná se nejspíše o příliš kvalitní přístroj.