Spánek využívá tělo především k opravám a údržbě organismu. Během spánku probíhá například proteosyntéza, která je nezbytná pro obnovu buněk. Dále je spánek nástrojem přežití, neboť je to období inaktivity, tedy stavu, ve kterém tělo vyrábí a skladuje energii. Kvalitní spánek je například velmi důležitým preventivním faktorem proti vzniku nádorových onemocnění. U pacientů s rakovinou byl pozorován významně vyšší výskyt osob, které spaly nekvalitním spánkem.
Mimo jiné je spánek znám tím, že při něm uzrávají v mozku přes den přijaté informace – třídí se a ukotvují do paměti. To má má velký vliv na učení – ovlivňuje to efektivitu učení v řádech desítek procent (kvalitní spánek = lepší zapamatování).

Při pokusech bylo zjištěno, že už po 50 hodinách beze spánku začíná trpět psychika (halucinace apod.), po zhruba 100-200 hodinách upadá organismus do deliria, s těžkými a nezvratnými následky na psychicku (dezorientace, halucinace, paranoia – člověk se lidově ,,zblázní“). Nad tento limit hrozí smrt naprostým vyčerpáním nebo doživotní onemocnění.
Před vynálezem umělého světla spal člověk v průměru 10 hodin denně, dnes je to jen 6,7 hodin. Jedna studie ukázala, že při prodloužení spánku o pouhou hodinu, z 8 na 9 hodin, vzrostla produktivita práce o 20%.
Poruchy spánku jsou doprovázeny pravidelně menší či větší duševní poruchou (a obráceně). Nepřekvapí proto, že jako důsledek neléčené dlouhodobé nespavosti (špatného spánku) se může rozvinout úzkostná porucha nebo deprese.

Kvalitní spánek nelze ničím nahradit – regenerační děje, které probíhají ve spánku, v žádném jiném stavu vědomí již nikdy neproběhnou! Kdo více, resp. především dobře spí, je vyrovnanější, vnímavější, mnohem lépe se učí, je méně unavený, výkonnější a má vyšší imunitu. Pusťte se do používání AVS přístroje a změníte významně kvalitu svého života!

Důležitým hormonem pro spánek je melatonin, který během spánku produkuje šišinka mozková (epifýza).

Melatoninu se také říká hormon mládí, protože je nejsilnějším antioxidantem – jeho programem je udržovat tělo co nejmladší. Mimo jiné působí proti vysokém krevnímu tlaku a zabraňuje růstu nádorových buněk.