Představte si, že chcete zhubnout. Máte opravdu silnou motivaci, právě jste začali, ale večer… zase skončíte u lednice. Proč? Vede Vás tam Váš podvědomý program. Co to je? Dá se s tím něco dělat?

Co je vědomí a co je podvědomí

Mozek se rozděluje na dvě oblasti, které fungují z praktického životního pohledu značně odlišně. Jedná se o vědomí a podvědomí. Režim, ve kterém běžně fungujete, ve kterém přemýšlíte, konáte, učíte se, je vědomá část mysli – také zde vnímáte své individuální ego (přemýšlíte jako ,,Já“). Vědomá mysl vykonává vědomé, racionální, logické rozhodování – i když jak si později ukážeme, i racionální rozhodnutí závisí na podvědomí a někdy pracuje vědomá část mysli dokonce zásadně pod dozorem podvědomí – například ve stresu.
Do podvědomého režimu mysli se dostanete jen zřídka – těsně před usnutím nebo po probuzení, při hluboké relaxaci, meditaci – a to ještě občas. Podvědomí řídí všechny procesy na podvědomé – nevědomé úrovni – od dýchání, přes zpracování emocí až po zařazování učiva nebo zážitků do jednotlivých paměťových bank v mozku.

Podvědomí je vedoucí

Proč vědomé snahy a předsevzetí tak často selhávají? Protože byly přijaty pouze na úrovni vědomé části mysli. A to je velmi málo – je to totiž pouze část Vaší mysli, která neřídí zdaleka vše a řadu věcí nemůže ovlivnit. Většina z nás věří, že naše mysl má podvědomou složku. Někteří lidé nemají rádi tento termín, ale i ti pravděpodobně uznají, že máme v sobě něco jako stinnou stránku, která občas převezme kontrolu nad naším myšlením, skutky a chováním tak, že jsme mnohdy až překvapeni. Tato druhá stránka, neboli podvědomí, má zásadně na starosti naše chování.

Během výzkumů chování lidí, kteří měli kvůli nemoci operativně přerušené spojení mezi oběmi mozkovými hemisférami, bylo zjištěno, že podvědomí sídlí primárně v pravé neboli nedominantní hemisféře. Navíc bylo zjištěno, že podvědomí ovlivňuje lidské záměry, cíle a chování, přičemž tyto se mohou velmi lišit od záměrů vědomých (které se rodí v levé hemisféře). Existuje-li toto rozdělení našich plánů, pak není těžké dojít ke zjištění, že děláme věci, které vědomě ani dělat nechceme. Například, že se zastavíme u stánku s rychlým občerstvením, ačkoliv jsme se vědomě rozhodli vyhýbat se těmto místům, protože chceme zhubnout. Samozřejmě, že naše podvědomí má jiný plán a v tomto kole vyhrálo. Lidé, kteří chtějí zhubnout vědí stejně dobře jako kuřáci, jak mocný může být vliv podvědomí. Jak můžeme tento konflikt vyřešit? Uvědomte si toto: existuje vědomý program a podvědomý program. Představte si, že jste prodejce ojetých aut a vědomý program Vás nutí lhát. Racionálně si to zdůvodníte tak, že to dělá každý, že je to součástí práce. Avšak starý podvědomý program, který vznikl během dětsví, kdy jste byli hluboce čestní, Vám říká, že byste neměli říkat to, co není pravdivé. V tomto konkrétním případě jednoho muže byl konflikt vědomí a podvědomí tak silný, že se manifestoval i na fyzické úrovni: připravil dotyčného muže – prodejce aut – o hlas. Vyvinula se mu spastická dystonie. Ustoupila, jakmile změnil zaměstnání a lhát nemusel.

Myslíme si, jak vše svojí myslí řídíme a ovládáme, ale je to spíš jako v Matrixu: běžně vnímáme jen část dějů, které v naši mysli probíhají. Pravda je taková, že máme několik hlavních mentálních programů, které řídí náš život, aniž bychom o tom přemýšleli. Řídí naše zdroje a prožívání štěstí, dosahování cílů, vztahy k lidem, sexuální návyky, postoj k návykovým látkám, výběr potravy nebo také jízdu na kole či schopnost naučit se a hrát na hudební nástroj. Mentální program je určitý vzorec, pevně ukotvený v celé části mysli, pro provádění různých činností. Mentální programy vznikají během celého života, ale zejména v době dětství a dospívání se tvoří velmi silné základní programy, které je obtížné později měnit.

Některé jsou velmi pevně ukotvené, například mentální programy týkající se sexuálního chování. Vezměte si například dítě, které bylo v dětství sexuálně zneužíváno. Tyto silné emoční zážitky se snaží vědomá část mysli vytěsnit, aby mysl dítěte nezraňovaly a vytěsňuje je právě – do podvědomí. Není to nejchytřejší systém – dotyčné dítě sice potom tyto prožitky tolik nevnímá, ale stále ovlivňují jeho osobnost! Je to podobné, jako kdybyste v okamžiku, kdy vám dojde v autě benzin, rozbili kontrolku na palubce. Silné emoční zážitky se pak do podvědomí uloží jako mentální program typu: ,,Bojím se druhého pohlaví“, ,,Bojím se o starších mužů,“, ,,Bojím se sexuálního aktu,“ a jiné – záleží na celkovém prožitku a kontextu. Samozřejmě – při pozitivních zážitcích ukládaných do podvědomí se tvoří pozitivní programy. Podvědomí každého člověka je zaneseno mnohými mentální programy, protože si je ukládá celý život.

Změnit podvědomé plány je mnohem těžší, než vědomé. Většina ze základních složek podvědomí se totiž vyvinula během nejranějších stádií našeho života a většinou ve spojení s nějakým emočním nábojem. Každý element mysli, který byl tak dlouho používán, je velmi odolný vůči změnám.

Poznámka: Navíc ještě odbočím k řešení návyků obecně. Změnu návyků podstupují lidé většinou na fyzické úrovni – úprava stravy, více sportu, diety, nikotinové přípravky…, ale to je chybný postup! O úspěchu rozhoduje primárně mentální úroveň, dobrému mentálnímu nastavení se totiž fyzická úroveň vždy přizpůsobí. O úspěchu, a nejen při změně návyků, rozhoduje Váš mentální program. Pokud se ten nezmění, můžete se přemáhat, jak chcete – dříve či později vás mentální program vrátí znovu na start, někdy i s horšími parametry (jojo efekty). Pokud si přece jen osvojíte vhodné fyzické návyky (úprava stravy, sportování), tak beze změny mentálního programu stejně trvale nezhubnete! Řešení změny návyků pouze na fyzické úrovni je neúčinné. Podobně neúčinné je řešení změny návyků pouze na úrovni vědomí. Už chápete, proč snahy v oblasti změny osobnosti v 90% případů selhávají?

Jak na to?

Dobrá zpráva je ta, že změnit podvědomé programy, mentální programy, lze. Lidský mozek funguje velmi podobným způsobem jako počítač a počítačové programy mohou být měněny! Základem je obejít vědomé obranné mechanismy a komunikovat přímo s podvědomím. Je mnoho způsobů, jak obejít vědomí a většinu z nich objevili lidé v dávných dobách. Patří mezi ně patří zpěv, tanec, používání halucinogenů nebo mučení sebe sama. V dnešní době známe naštěstí jednodušší způsob, jak komunikovat s podvědomím: pomocí neurotechnologických přístrojů, například AVS přístrojů. Umožňují navodit změněný stav vědomí, stav theta, ve kterém je velká část vědomí vynechána z činnosti, zatímco k podvědomé části mysli existuje plný přístup. Dovolím si ještě upozornit meditující, cvičící osoby: dostat se do stavu theta a udržet se v něm po dobu několika minut, či desítek minut, je velmi obtížné. Představuje to léta tvrdého tréninku a osobně znám pouze několik lidí (z celého světa), kteří o sobě mohou prohlásit, že to na povel a přiměřeně dlouho dokáží.

Když máte způsob, jak se dostanete do tohoto stavu, můžete měnit své mentální, podvědomé programy. Můžete mazat staré a nahrazovat je novými. Představte si svůj mozek jako počítač – opravdu to tak funguje. Jen musíte vědět, v jaké části harddisku máte programy uloženy a jak se celý proces dělá. Významným faktorem, který usnadňuje oboje, je silný citový zážitek – čím silnější, tím lepší. A pro nahrání nových mentálních programů je zásadní opakování si cíle v představách, pomocí vizualizace. Taková opakovaná představa, prožívaná ve stavu theta, se dostane jako nový program do Vašeho podvědomí. Princip je tedy jasný, můžete si promyslet svoje cíle a pracovat na nich ze zcela nové a předem úspěšné perspektivy.

Jan Valuch, mentální kouč a terapeut

Vytvořil jsem speciální terapeutický program (pro AVS přístroj Laxman), který je určený pro první část procesu: pro odstranění starých negativních mentálních vzorců z podvědomí. Jmenuje se Nová osobnost a jeho prezentaci přikládám.

Program Nová osobnost: prezentace autora

Za prvé zdůrazňuji, že se jedná o terapeutický a velmi silný program a proto není určen pro každého. Není například vůbec vhodný pro ty, kdo s AVS přístroji právě začínají. Cílem tohoto programu je vyhledat v podvědomí negativní ,,psychologický“ materiál a integrovat jej do vědomé části mysli – tím přestane ovlivňovat chování a jednání. Mohou to být bolestné vzpomínky na obtížné události, traumata, nevyřešené strachy, úzkosti, bolesti, fobie nebo negativní mentální vzorce. Tento dosud nezpracovaný psychologický materiál se znovuprožitím integruje do vědomé části mysli, a tím přestane zraňovat, negativně ovlivňovat chování, jednání i racionální rozhodování, stáne se neutrálním tématem, přestane jako takový existovat.

V klasické psychoterapii, prováděné nejčastěji behaviorálním způsobem, trvá takový proces integrace většinou týdny a je často neúspěšný. Program Nová osobnost, samozřejmě ve spojení s přístorejm Laxman, má potenciál tuto dobu podstatně zkrátit a být velmi účinný. Navíc obsahuje i další výhody, jako je například opakované použití.

Pro rozvoj osobnosti je takovýto program (terapie) velmi důležitý. Představuje efektivní nástroj psychohygieny. Představte si, že byste něco na tělesné úrovni velmi zanedbávali, například nečistili byste si zuby a zůstával by vám v ústech ,,odpad“. Dříve nebo později by se Vám většina zubů zkazila. Na psychické úrovni se Vám nemůže nic hmatatelného v mysli zničit, ale o to je to možná zrádnější. Všechen psychologický ,,odpad“ totiž bez psychohygieny zůstává uložen v mysli, konkrétně v podvědomí a odtud ovlivňuje veškeré Vaše jednání, chování, zvykové záležitosti, včetně sklonů k závislostem, tvoří mentální vzorce. Skrytě a ze zálohy, pro Vás většinou nevědomky, ovlivňuje Vaše racionální, kritické uvažování a rozhodování – veškeré vaše myšlení je pod jeho vlivem, bez výjimky. Vzhledem k tomu, že se jedná o ,,odpad“, ovlivňuje Vaše jednání a chování pro vás negativním způsobem. Samozřejmě, že v životě vás ovlivňuje i pozitivní psychologický materiál uložený v podvědomí, a to pozitivně. Nicméně ten nemusíte ,,napravovat“. Zabývat se touto stránkou mysli není účelem tohoto programu.

Odblokování traumatického materiálu je svrchovaným aktem psychohygieny. Jestliže se vám podaří úspěšně využít tento program, uděláte skutečný skok ve vašem osobním růstu. Naleznete větší osobnostní (= životní) naplnění, rozšíříte si vědomí, zvětšíte své mentální možnosti, často i schopnosti. Je to jako byste sundali nohu z brzdy. Pokud je tento proces dostatečně hluboký, objeví se pozitivní výsledky i na tělesné, resp. psychosomatické úrovni. Obtíže jako jsou koktavost, alergie, astmaty, exémy, objektivně ničím nepodmíněné bolesti a řada dalších vznikají totiž v důsledku psychických traumat, a s jejich odblokováním mizí.

Jak program probíhá

Program začíná relaxační, zhruba pětiminutovou pasáží, na úrovni frekvence 10-12 Hz. Během této pasáže Vás program vhodně zrelaxuje a připraví vás na druhou, cílovou část.

Ve druhé, cílové části programu, proběhne samotná terapie. Program bude přesně daným způsobem oscilovat v hladině podvědomí – theta, konkrétně mezi 3-8 Hz. V tomto stavu vědomí se postupně otevřou tzv. podvědomé paměťové banky. Program obsahuje několik principů, jak dosáhne účinku. Jeden z hlavních principů je postupný sestup do dolní thety jakoby po schodech. Dalším z principů je souběh či střídání různých frekvencí, konkrétně hluboké hladiny theta s hladinami alfa a beta, aby informace, které se Vám zpřístupní v podvědomé části mysli (v hladině theta), program vynesl do vědomé části mysli (hladina alfa a beta).

Vizuálně si tento program také můžete představit jako sondu, která postupně sestupuje odshora (od vyšších frekvencí) až dolů (k nižším frekvencím), do části mysli, kde existuje volný přístup k podvědomí. V této úrovni (v hladině theta) jsou po trase dostupné různé paměťové banky s dotyčnými informacemi. Každá paměťová banka je spjata s nějakým konkrétním mentálním vzorcem, podloženým hlavním událostí a vším ostatním, co k tomu patří (emoce, ,,data“ o případném fyzickém zraznění, vedlejší spojené události). Tyto paměťové banky bude program postupně vyhledávat a otevírat. Respektive spíše to probíhá tak, že při jednom použití otevře program jednu či dvě paměťové banky, málokdy větší počet. Jakmile ji otevře, začne její obsah vyplavovat do vědomé části mysli. Můžete si to také představovat tak, že program propíchne balónek, z něhož se uvolní a začne na povrch stoupat ,,hnisavé“ téma… Program dává uživateli prostor, aby traumatickou událost znovu prožil a tím vědomě zpracoval – to je smysl procesu a programu.

Závěrečná část Vás po náročném transformačním procesu stabilizuje, zabalí do peřinky, uklidní, utěší… urovná, co se rozvířilo, aby všechny nové zážitky mohly dobře ve Vaší mysli dozrát. Tato část se odehrává mezi frekvencemi 7-12 Hz.

Jan Valuch, mentální kouč

Poznámka produkce/vydavatele (Galaxy):
Původně nebyl program Nová osobnost určen k prodeji: licence byla omezena pouze na akci Laxman Limited Edition, kde tento program dodáváme zdarma. Ale když jsme zaznamenali velký zájem lidí dokonce ještě předtím, než byl program hotový, tak jsme rozšířili licenci i na volný prodej.

Koupit ho můžete zde