Spokojenost uživatelů s AVS přístroji Galaxy je 98%

Během naší činnosti bylo (v ČR) provedeno pět nezávislých reprezentativních výzkumů. Všechny s velmi podobnými výsledky. Největší: agentura Agma, 1998-2004, vzorek 3980 osob ve věku 14-89 let), odpověď na dotaz: ,,Jak jste spokojen/a s proklamovanými účinky AVS přístrojů Galaxy?

Celkem 98% osob je spokojeno, 47% z celku navíc uvádí, že účinky ještě předčily očekávání.


2% nespokojených navíc velmi pravděpodobně padají na vruh nesprávnému postupu při používání a výjimečným situacím s ohledem na vážný zdravotní stav.