Co je to vlastně relaxace?

Relaxace je stav hlubokého tělesného a duševního uvolnění mysli i těla (dále užíváme jen termín relaxace, nicméně myšlena je vždy hluboká relaxační reakce). Objektivně je relaxace vymezena dosažením konkrétní frekvence mozkových vln, konkrétně hladiny vědomí alfa (7-12 Hz) nebo theta (4-7 Hz), případně hlubší (delta, cca 2-4 Hz). Subjektivně je relaxace pociťována jako příjemný stavy blaha, bez napětí, s absencí jakýchkoliv nutkavých či úzkostných myšlenek. Relaxace je protipól a současně jediný způsob řešení únavy (a stresu – tělesného a duševního napětí).

Mýtus 1:

Nepotřebuji více relaxovat, protože mám svoje osvědčené způsoby: četba knihy, sledování televize, procházka v přírodě, posezení v hospodě, dovolená apod. Určitě to jsou příjemné aktivity, u nichž může při dobré konstelaci dojít k mírné relaxaci, jen málokdy však ke skutečné hluboké relaxaci. A téměř vůbec nedojde u těchto aktivit k relaxaci během několika minut. Tyto aktivity můžeme spíše označit termínem ,,mírný“ odpočinek. Některé tyto aktivity k relaxaci přispívají, nicméně často nepatrně, nedostatečně. Nebo je jejich vliv naopak zcela záporný, vyvolávají napětí: například sledování televize (více viz Srovnání relaxačních technik).

Mýtus 2:

Nepotřebuji více relaxovat, protože odpočívám intenzivně na dovolené. Udržovat tzv. homeostázu (rovnováhu), tedy být odolný vůči únavě a schopnost únavu účinně odstranit, pokud přijde (vyrelaxovat) 3x ročně na dovolené absolutně nestačí. Navíc určitě znáte ze své zkušenosti, že skutečnou úlevu a stav alespoň mírné relaxace začnete pociťovat až po dvou, třech dnech od zahájení dovolené (a ani potom nelze většinou mluvit o dosažení hluboké relaxace). Stavu hluboké relaxace, kterou AVS přístroj navodí během 20 minut, dosáhne člověk při nerušeném pobytu v přírodě až během několika dní, navíc bez možnosti se v tomto stavu delší dobu udržet.

Mýtus 3:

Nepotřebuji více relaxovat, protože používám autogenní relaxační techniky (jakobsenovu relaxaci, meditaci aj.). Autogenní relaxace je perfektní a často bývá vhodným doplňkem k AVS přístroji, nicméně je časově náročná – to určitě znáte. Schopnost navodit autogenním tréninkem kdykoliv a za jakýchkoliv okolností stav hluboké relaxace dokáží jen výjimečně trénovaní jedinci (po stovkách hodin tréninku), navíc udržet se v tomto stavu například desítky minut vyžaduje další stupeň náročnosti.

Mýtus 4:

Nepotřebuji k relaxaci AVS přístroj, protože umím používat hladinu alfa. V alternativní oblasti je poměrně rozšířen tento mýtus o dosažení hladiny alfa, tedy hlubší relaxační hladiny, pouze pomocí krátkého autogenní tréninku. Ve skutečnosti se nejedná o dosažení hluboké relaxační hladiny, ale pouze o dosažení mírně odlišného stavu vědomí. Což je také prospěšné, nicméně nejedná se o navození hluboké relaxační hladiny alfa či theta. Navodit tyto hladiny, tedy frekvenci mozkových vln 12 Hz a méně, kdykoliv na požádání a udržet se v tomto stavu i několik pouhých minut, dokáží jen výjimečně trénovaní jedinci (po stovkách hodin tréninku). Na toto téma bylo provedeno mnoho studií, měření bylo prováděno na eeg přístroji.