Pojem jarní únava nenajdete v lékařských diagnózách, přesto se s ním podle mě setkává nejméně třetina populace.

Všude se dočtete, že jde o pocit fyzické a psychické únavy – ale to je špatně formulované. Nejde totiž jen o pocit, jarní únava je objektivní stav únavy až vyčerpání. A pozor: velmi často souvisí jarní únava s alergiemi! Nástup jarní únavy je s nástupem alergií často spojen.

Nejdříve – proč k ní vůbec dochází?

Faktorů je víc. K těm méně zásadním patří méně pohybu v zimních měsících – tedy vlastně menší posilování celkové kondice. Dále menší přísun vitamínů a také zelenina a ovoce konzumované v zimě mají často menší nutriční hodnoty než čerstvé ovoce a zelenina – vzhledem ke skladování. Dalšími faktory mohou být překonané virózy (oslabenější imunitní systém), méně kyslíku z vytápěných prostor v zimě apod. Nejdůležitějším faktorem jarní únavy je ale s jistotou menší přísun klíčového hormonu pro život – serotoninu. Ten člověk získává především ze slunečního záření. Po celou zimu má tedy člověk snížený příjem serotoninu a to se projevuje celé zimní, resp. neslunečné období – na začátku jara si to člověk jen více subjektivně prožije. Nedostatek serotoninu způsobuje změny nálad, vyvolává pocity deprese, je příčinou nervozity a agresivity, způsobuje nespavost a oslabuje imunitní systém. Poslední faktor je nejdůležitější: jarní únava nepotká nikoho, kdo má v pořádku imunitu.

Proč celá příroda ožívá, jen my jsme po zimě unavení až vyčerpaní?

Proč se všechny ty nepříznivé vlivy neprojevují už v zimě, ale zničehonic se ,,sečtou“ na jaře? Mohou za to dvě věci. Za prvé jde o ,,akumulační“ efekt: organismus je velmi tvárný, a pokud postupně ,,chřadnete“, nepoznáte to často hned. Úbytek kondice je pozvolný. A za druhé: nároky na kondici právě na jaře prudce stoupnou. V zimním období jsou nároky na celkovou kondici nižší a většina lidí se teprve na jaře začne více pohybovat, začne provozovat různé aktivity – a až tehdy ten nedostatek kondice ucítí.
A proč to má příroda, na rozdíl od nás, jinak? Proč příroda, například zvířata, na jaře ožívají? Je to jednoduché – zvířata dodržují intuitivně běh přírody, přirozených biorytmů – slovy Mauglího: ,,Dodržují zákony přírody“ – a v zimě více odpočívají. Proto je jarní únava nepřekvapí, jsou v dobré kondici,jsou připraveni.

Co proti jarní únavě dělat?

Mohl bych opsat z internetových poraden mnoho obecných informací o tom, jak se vypořádat s jarní únavou. Ale kdo z Vás je to schopen dodržet? Je to ,,moc obecného, nepřesného úsilí s neurčitým efektem“. Buď člověk dané aktivity v životě už dělá nebo mu to za redukci měsíc trvající únavy nestojí. Uvažte sami, tato obecná doporučení jsou většinou tato: vyvážená strava, pohyb, odpočinek, otužování, omezit kouření a pití alkoholu, detoxikace. S Vaším dovolením dávám vlastní rady. Uživatelé AVS přístrojů je určitě dobře znají a ti ostatní mi doufám prominou, pokud jim budou připadat moje rady tendenční. Ale nemohu jinak, protože to je skutečně nejlepší návod na jarní únavu, který mám ověřený mnoha lety osobně i zprostředkovaně.

Moje rady

Na jarní únavu používejte preventivně: AVS přístroj. Nejdůležitější je fakt, že do jisté míry nahrazuje sluneční svit a výrazně zvyšuje produkci hormonu serotonin (zejména relaxační programy). Je to nenahraditelný nástroj. Serotonin velmi úzce souvisí s imunitou! Pokles serotoninu o pouhých několik procent se projevuje negativně v imunitní bázi. A z výzkumů víme, že pouhý jeden hlubší relaxační program dokáže zvýšit produkci serotoninu v průměru o 20%. AVS přístroj také zvyšuje na biofyzikální úrovni mitochondrické spoje, to znamená snadněji vzniká v organismu dostatek energie. Projevuje se to tak, že přístroj odbourává únavu a zvyšuje odolnost proti únavě – především hlubokou relaxací.
Současně Vám doporučuji, kdyby se Vám terapie AVS přístrojem nezdála dostatečně silná, nasaďte na jaře intenzivně, například na měsíc, doplněk stravy Rhodiolin. Je to tzv. adaptogen, který používají i vrcholoví sportovci a horolezci – díky němu dokáže organismus bez známky únavy snášet i větší výkyvy teplot a atmosférického tlaku.

Garantuji Vám, že tento recept neselže a s jistotou se jarní únavě vyhnete, navíc do velké míry předejdete alergiím. Budete mít na jaře sílu a dost energie. Já například jarní únavu, podobně jako mnoho uživatelů AVS přístrojů, neznám.

Jan Valuch
mentální kouč a terapeut, prezident WAAT