AVS přístroj se významně podílí na zvyšování hladin potřebných hormonálních látek (hormonů a neurotransmiterů), případně na snížení negativně působících hormonů. Jeho účinnost je velmi vysoká, přesná a okamžitá z toho důvodu, že navozuje přesné stavy vědomí, ve kterých produkce hormonů probíhá.

Zvýšení většiny druhů endorfinu, zejména alfa a beta-endorfinu

Nejvíce druhů endorfinů se tvoří zejména v hladině vědomí alfa, konkrétně mezi 7-12 Hz. Používejte programy s touto frekvencí (většinou jde o relaxační programy). Endorfiny jsou nejvíce zodpovědné za stavy blaha, štěstí a tlumí bolest (vylučují se jako ,,tělesná“ odměna).

Zvýšení hladiny melatoninu

Zvýšená tvorba melatoninu probíhá téměř výhradně ve spánku, v hladině vědomí delta (0,5-3 Hz), proto si spouštějte programy s touto cílovou frekvencí – většinou jsou označeny jako Spánkové. Stimulaci melatoninu provádějte pouze v případě, že máte potíže se spánkem a chcete spát. Zcela nevhodné je stimulovat melatonin přes den.
Melatonin je zodpovědný za stav spánku, podílí se na řízení cirkadiálních rytmů (režim bdění/spaní). Taktéž je to jeden ze tří hlavních hormonů ( tzv. endokrinních – spolu s DHEA a HGH), které ovlivňují komplexní proces stárnutí (úbytek hormonu v organismu = rychlejší biologické stárnutí).

Zvýšení hladiny DHEA

Stimulujte programy ve velmi nízkých hladinách (0-6 Hz). DHEA je prekurzor, ze kterého vznikají další důležité hormony. Hraje velmi důležitou roli u metabolismu tuků a cukrů a v procesu imunity: jeho nízký výskyt v organismu je spojován s cukrovkou, rakovinou apod. Taktéž je to jeden ze tří hlavních hormonů ( tzv. endokrinních – spolu s melatoninem a HGH), které ovlivňují komplexní proces stárnutí (úbytek hormonu v organismu = rychlejší biologické stárnutí).

Zvýšení hladiny dopaminu

Stimulace jeho tvorby není vůbec jednoduchá a přímočará, částečně vede přes prekurzory (velký vliv má například acetylcholin). Stimulace dopaminu se při určitých procesech vytváří v nižších hladinách vědomí, při jiných zase ve vyšších hladinách vědomí. Používejte programy s častými změnami frekvence, v pásmu 10-40 Hz. Může se jednat o programy na Energii, Kreativitu, Zábavu, ale také mnoho jiných dalších.
Dopamin je neurotransmiter, ale částečně funguje také jako hormon. Podílí se na poměrně mnoha činnostech: reguluje svalový tonus a rovnováhu (homeostázu), je důležitý u poznávacích procesů, ovšem jeho nejznámější role souvisí s principem odměny a motivace (vůlí řízené plánování, činnost, odměna). Bez dopaminu je člověk apatický, beze smyslu života, bez cílů, bez vůle, motivace (klasické příznaky deprese).

Zvýšení hladiny serotoninu (5-HT)

Používejte jakékoliv programy v pásmech 4-16 Hz, především s vyšší intenzitou světla. Serotonin není hormon, ale neurotransmiter. Je zodpovědný za psychické rozpoložení, chování (včetně sexuality), částečně za rytmus bdění/spánek, napětí hladkého svalstva a chuť k jídlu. Serotonin je vytvářen prekurzory, čili jeho stimulace, resp. zvýšení produkce v organismu není tak přímočará a jistá. Velký vliv na jeho tvorbu má sluneční, resp. světelné záření.

Zvýšení hladiny acetylcholinu

Vyšší tvorbu acetylcholinu docílíte v hladinách vědomí od 4 Hz do 12 Hz. Toto pásmo pokrývají většinou programy meditační a relaxační. Acetylcholin je neurotransmiter. Je zodpovědný za některé kognitivní funkce, myšlení, jazykové schopnosti, inteligenci, pozornost a paměť.

Zvýšení hladiny HGH – růstového hormonu

Produkce růstového hormonu je činná téměř výhradně pouze ve spánku, v ranných stadiích spánku, resp. ve vlnách (těsně po usnutí a dále). Stimulujte mozek programy v hladině 3-4 Hz. Nic nezkazíte ani stimulací v celém rozsahu hladiny vědomí delta a částečně theta (0-4 Hz). HGH zpomaluje stárnutí, hraje velkou roli při vývoji mozku (dospívání) a při uzdravování tělesných tkání. Je to nejsilnější ze tří hlavních hormonů ( tzv. endokrinních – spolu s melatoninem a DHEA), které ovlivňují komplexní proces stárnutí (úbytek hormonu v organismu = rychlejší biologické stárnutí).

Celkově o hormonech

Dostatek základních hormonálních látek je předpokladem k psychickému a fyzickému zdraví i dlouhověkosti. Mnoha vlivy zejména v posledních desetiletích (stres, znečištění ovzduší, méně kvalitní strava, úbytek pohybu) dochází v západních společnostech k přirozenému úbytku těchto hormonálních látek. Jejich stimulace může významně prospět: označení některých hormonů (růstový, melatonin) jako hormonů mládí není náhodné. Nejlépe zdokumentované jsou případy lidí, kteří celoživotně praktikují meditaci, tedy stav mysli a těla, kdy tyto hormony mají nejvyšší produkci. Tito lidé mají na sklonku života až o 20 let mladší biologický věk než průměrná populace.

Snížení hladiny kortizolu, kortikosteronu a adrenalinu

Programy relaxační, resp. probíhající v hladině 6-13 Hz snižují bezpečně a okamžitě hladiny těchto hormonů. Tyto hormony mají důležité funkce související se stresovou reakcí organismu. Jsou užitečné jako akutní startovací mechanismy, při déletrvajícím stresu však mají pro organismus víceméně negativní vliv. Snižování těchto hormonů provádějte uvážlivě – pouze pokud pociťujete stres.

Jeden z výzkumů: změny hormonálních látek dosažených pomocí AVS přístroje jsou okamžité a velmi výrazné. A také bezpečné.

Fyziologický nálezPředPo použitíRozdíl v %
Elektrická aktivita mozku

nabuzení kortexu

20,1 Hz10,2 Hzpokles o 100%
Srdeční tep74,6 t/min67,8 t/minpokles o 9%
Krevní tlak112/68108/66pokles o 4%
Stupeň okysličení arteriální krveobjektivně v normě+ 17%nárůst o 17%
Neurohormonální nález
1. Melatoninobjektivně v normě– 8%pokles o 8%
2. Beta Endrofin+ 23%nárůst o 23%
3. Serotonin+ 23%nárůst o 23%
4. Norepinefrin+ 13%nárůst o 13%
Psychologický nález
1. Test IQ – Wechsel verbal score102,0 bodů108,0 bodůnárůst o 6%
2. Stav úzkosti (STAI)36,3 bodů24,3 bodůpokles o 23%
3. Test psychických rezerv (CRI)177,3 bodů190,0 bodůnárůst o 7%

Průměrné hodnoty ze skupiny 100 osob (53 žen a 47 mužů ve věku 21-56 let) bez jakéhokoliv klinického patologického nálezu. Zdroj:. WAAT (World Association of AVS Technology). Původní pramen: Neurotechnology Research Corp./Harvard University, USA, Shealy Institute + Mindworks International, Miami, USA, 1993-1995

Jaký AVS přístroj vybrat?

Všechny naše AVS přístroje mají programy vhodné pro stimulaci všech uvedených látek (relaxační, spánkové a další programy) – ve výběru tedy nejste nijak omezeni.