Hypnagogické učení (nazývané též učení ve spánku) probíhá ve velmi hlubokém uvolnění (4-7 Hz, hladina theta), podobném hypnotickému stavu, blízkému spánku. Učení v tomto stavu je zcela specifické – nelze se vědomě soustředit, používá se proto téměř výhradně pro poslech audionahrávek. Je to jediný vhodný stav vědomí na tzv. programování mysli, tedy spíše než na učení vědomostí, tak na učení návyků. V tomto stavu vědomí totiž mozek pracuje v odlišném režimu: jsou přímo přístupné podvědomé složky osobnosti a kritické, logické, výběrové myšlení je velmi potlačeno. Dávné lidské kultury navozovaly tento stav, kterému říkali trans, a v něm prováděli léčení, například vyhánění duchů. Naprosto stejný princip používají dnes sportovci (získání návyků motoriky, odstranění trémy), hypnoterapeuté (odstranění návyků, traumat, fóbií).

S AVS přístrojem může tyto specifické stavy vědomí využít každý a použít je na jakékoliv usměrnění nebo změnu vzorců chování: sebemotivaci, zvýšení sebevědomí, odstranění návyků, závislostí, zhubnutí… V tomto stavu vědomí nefunguje výběrové myšlení, proto se do paměti automaticky ukládá vše, co nahrávka obsahuje a informace se ukládají přímo do podvědomí – formují podvědomí, které se ,,nahranými“ předpisy potom začne řídit. ,,Přepisují“ se současné vzorce chování, které jsou v podvědomí uloženy, lepšími vzorci chování.
Tento způsob programování podvědomí (tzv. transkripce) je dnes už zevrubně vědecky prozkoumám a podložen. Je velmi účinný, předpokládá to však dodržet tři podmínky:

  • použít kvalitní audionahrávku – v češtině prakticky neexistují – možnost je pořídit si ,,vlastní“,
  • navodit přesně uvedený stav vědomí – což je vůlí prakticky nemyslitelné (dokáží to výjimeční jedinci po mnoha letech tréninku) – AVS přístroj umožňuje velmi dobře,
  • dlouhodobou aplikaci – až desítky sezení.

Tímto způsobem lze skutečně velmi úspěšně a trvale dosáhnout toho, že nebudete mít chuť na sladké, kouření, budete milovat tchýni, nebudete se bát řízení auta či pavouků.

Na svojí vysokou účinnost je tento způsob dosud málo využívaný, zejména pro absenci kvalitních vhodných nahrávek. Vlastní nahrávky jsou nejúčinnější, ale málokdo si ji dokáže či odváží zhotovit.