a) Momentální faktory: nevhodná teplota prostředí, stimulanty před spaním (káva, čokoláda, energetické nápoje, určité potraviny, alkohol, kouření), hluk, příliš světla při spaní nebo před spaním.
Tyto faktory mají pouze aktuální, momentální efekt a nejsou zásadní. Důležitým zásadnějším faktorem v dnešní době je nedostatečná stimulace těla, nedostatek pohybu. Bylo prokázáno, že nedostatek pohybové akvitity přes den snižuje kvalitu spánku.
b) Stárnutí: kvalita spánku se přirozeně zhoršuje se zvyšujícím věkem (mělký, nepravidelný a méně častý spánek). Tento faktor lze ovlivnit jen zčásti, právě pomocí AVS přístroje.
c) Nemoci, špatný zdravotní stav: vážná a chronická onemocnění, zvláště bolestivá, zhoršují kvalitu spánku. Tyto faktory komplikují kvalitu spánku.
d) Narušení biologických hodin: zaměstnání na směny, odpírání spánku, nepravidelné, resp. časté změny času vstávání a usínání, časté přelety časových pásem. Spánek řídí tzv. biologické hodiny a jejich narušení vede až k trvalým (celoživotním) poruchám spánku. Z nových výzkumů také vyplývá negativní vliv používání digitálních přístrojů s větším displejem (smarttelefony, tablety, PC apod.) v odpoledních či večerních hodinách: pohled do monitoru takového přístroje po dobu desítek minut či hodin ovlivňuje v mozku centrum bdění/spaní: dává mozku pokyn, že právě začal den.
e) Psychologické faktory: stres, napětí, úzkost, depresivní stavy apod.

Momentální faktory jsou příležitostné, chronické nemoci akutně nezměníme, nicméně další faktory, tj. stárnutí, úprava biologických rytmů a psychologické faktory – ty dokáže AVS přístroj vyřešit velmi dobře. Vyřeší samotné tyto faktory, navíc spánkové AVS programy navozují kvalitní spánek a zlepšují kvalitu spánku jako takovou.
Psychologické faktory a narušení biologických hodin jsou nejčastějšími zdroji špatného spánku – 80-90% osob s nekvalitním spánkem je zatíženo především těmito faktory.