AVS PŘÍSTROJE, postaru psychowalkmany.

Další výrobky pro psychickou kondici, zdraví a rozvoj.

Srovnání účinnosti relaxačních metod

Jeden z výzkumů porovnávající účinnost AVS přístroje a jiných relaxačních metod.

 

Dosažení hluboké relaxační reakce (pod 8 Hz CNS) při použití různých relaxačních metod, během 20 minut.

graf-relaxace-AVS-a-jiné-metody-fin

 

Překlad metod:

AVS technology = AVS technologie (AVS přístroj)
saunas – Finnish sauna = saunování – finská sauna
Schultz autogenic training = Schultzův autogenní trénink
Sylva mind control method = Sylvova metoda kontroly mysli
Jakobsen method = Jakobsenova progresivní relaxace
meditation together with visualization = meditace společně s vizualizací
listening to spoken relaxation = poslech mluvené relaxace
listening to relaxing music = poslech relaxační hudby
reading books = čtení knihy
watching TV = sledování TV

 

Komentář:

 

Závěr:

AVS technologie je jednoznačně nejúčinnější relaxační metoda na světě. Obzvláště pro dosažení relaxace ve velmi krátkém čase. 

 

tlačítko-eshop2

 


Civilizační potíže vyřešeny

Ebook zdarma

Tištěný katalog Galaxy

Objednat zdarma

Novinky ze světa brainfitness

Sociální sítě