AVS PŘÍSTROJE, postaru psychowalkmany.

Další výrobky pro psychickou kondici, zdraví a rozvoj.

Petr Růžička: Relaxace – Tichá vnitřní radost

Mluvená relaxace.

Petr Růžička: Relaxace - Tichá vnitřní radost
Zpět na výpis produktů

Popis

Jedná se o relaxaci s mluveným slovem, které Vás uvede do relaxačního stavu. Opakovaný poslech do jisté míry zajistí, že si Vaše mysl a tělo postup relaxace zapamatujete a budete schopni navodit stav relaxace i sami (alespoň částečně), už při vzpomínce na daná slova. CD obsahuje dvě skladby: první skladba je relaxace s mluveným slovem s hudbou a druhá skladba je to samé, ale bez hudby. Ze začátku, zvláště pokud nemáte zkušenost s relaxací, používejte skladbu s hudbou, později můžete vyzkoušet i skladbu bez hudby. Dále se řiďte pouze svým citem, na co budete mít chuť – volba jedné nebo druhé varianty nemá žádný jiný hlubší význam.

Recenze

Recenzi připravil mentální kouč Jan Valuch

Slyšel jsem a používal mnoho mluvených relaxací, naživo i z CD a musím říct, že toto je zřejmě nejkvalitnější řízená (slovem vedená) relaxace u nás (v češtině). Vysoká erudovanost autora (viz níže) je samozřejmě určitou zárukou kvality. Technická kvalita nahrávky, délka nahrávky, volba relaxační hudby, zejména její frekvence, přednes mluveného slova – včetně správné frekvence, frázování, text relaxace (sugescí) – vše je vynikající. Navíc – a tím se odlišuje od jiných kvalitních relaxací – je vše sladěno velmi citlivě. Je to znát v detailech, dám vám příklad jednoho takového. Běžně se při těchto relaxacích používají sugesce v přikazovacím tvaru (počítejte, představujte si, vnímejte apod.). Autor ale někdy použil tvaru, který nechává více prostoru pro lidskou individualitu: Zkuste… (zkuste si představovat, zkuste vnímat apod.). Musel o tom velmi dobře přemýšlet, protože tento způsob provedení je citlivě střídán s přikazovacími tvary ve vhodných situacích. Jedná se tedy o takové jemnější provedení, kdy si člověk volí, vybírá, přebírá iniciativu, je to od autora nabídka, která podporuje jeho svobodu rozhodování. Jistě – můžete Vám to připadat jako zanedbatelná drobnost, ale právě detaily odlišují vynikající věci od těch relativně kvalitních. Toto CD je vynikající. Mohu ho vřele doporučit.

PS: Jak jsem se dozvěděl dodatečně, tak autor sám aktivně přes 30 let medituje. To je ono – tato hluboká zkušenost se do nahrávek samozřejmě pozitivně promítá!

Skladby:
Mluvené slovo s hudbou: 25:31
Bez hudby: 25:25

Balení obsahuje:

  • CD je baleno v klasickém CD obalu.

O autorovi:
Mgr. Petr Růžička
Klinický psycholog, psychoterapeut, rodinný terapeut, konzultant, senior kouč. Člen stavovské rady České asociace koučů. Absolvent Státní konzervatoře v Praze a psychologie na FF UK Praha, věnuje se humanistické a transpersonální psychoterapii, systemické a rodinné tepraii, pozitivnímu koučování, firemnímu a manažerskému vzdělávání a metodám osobnostního růstu. Držitel funkční specializace z psychoterapie. Cvičitel jógy dle Systému Jóga v denním životě.Civilizační potíže vyřešeny

Ebook zdarma

Tištěný katalog Galaxy

Objednat zdarma

Novinky ze světa brainfitness

Sociální sítě