AVS PŘÍSTROJE, postaru psychowalkmany.

Další výrobky pro psychickou kondici, zdraví a rozvoj.

kniha: Řešení ADHD / LMD / hyperaktivity

kniha: Řešení ADHD / LMD / hyperaktivity
Zpět na výpis produktů

Publikace Jan Valuch:

,,AVS technologie a účinné řešení lehkých mozkových dysfunkcí.“

Tato publikace přináší ucelený návod, jak vyřešit lehké mozkové dysfunkce (LMD /ADDH), poruchy chování, hyperaktivity a poruchy školních dovedností.

Vysvětluje, jak AVS technologie v tomto směru funguje a v čem je účinná. Obsahuje metodiku použití AVS přístroje. Soustředí se na důležité vlivy AVS přístroje na zlepšení činnosti mozku:

 

1. Chybějící nervové spoje a odlišné stavby neuronových spojení
ADHD je zapříčiněna chybějícími mozkovými buňkami (neurony) v některých oblastech mozku nebo odchylkami ve stavbě neuronových spojení. Důležité je, že do ukončení vývoje mozku (13 let) lze vytvořit či přetvořit bezpečně nová neuronová spojení. AVS právě tuto aktivitu řeší: působení světelných a zvukových signálů prochází velmi účinně, komplexně a navíc synchronně (na jedné frekvenci) drahami mozku – všech nervových sítí a ,,dálnic“.

2. Snížený průtok krve mozkem (nedostatečné okysličování nervových buněk)
Děti s ADHD mají snížený průtok krve mozkem. AVS stimulace aktivací mozkových buněk zajišťuje, že tyto jsou na sebe nuceny vázat větší množství krve, tím zvyšuje výrazně prokrvení mozku. V jednom z mnoha výzkumů na toto téma bylo změřeno, že po 30minutové audiovizuální stimulaci dochází ke zvýšení arteriální krve o celých 17%!

3. Odchylky v EEG mozku – zpožděný vývoj
Odchylky v EEG mozku jsou nejčastěji spojeny se zpožděným vývojem mozku – to je současně nejčastější primární příčina ADHD. Tento proces je zrání mozkové kůry (maturace). AVS řeší tento deficit opět zcela jednoduše a jednoznačně: dokáže zrání mozkové kůry nenásilně a zcela bezpečně urychlit.

4. Asynchronizace částí mozku, především hemisfér
Ať již dojde k vysoké asynchronizaci (rozladění) mozku z jakéhokoliv důvodu (a tím nejčastějším je dnes stres), následky jsou vždy stejné, u dospělých i dětí: nevyrovnanost, labilita a snížený výkon mozku. Určitý stupeň asynchronizace (rozladění) mozku máme prakticky stále všichni – je velmi obtížné, dnes zatím ještě se současnými technickými prostředky nemožné zcela vyladit-sjednotit činnost mozku.
AVS využívá svého efektu sjednocení mozkových vln na základě vysílané jednotné frekvence. Princip je to jednoduchý a velmi účinný. AVS stimulace sjednocuje činnost mozku do jedné frekvence (ať už je jakákoli) a tím zlepšuje spolupráci levé i pravé hemisféry, přední i zadní, vrchní i spodní části mozku.

5. Deficit neurotransmiterů
Dorozumívání mezi mozkovými buňkami probíhá biochemicky prostřednictvím tzv. neurotransmiterů. Výzkum zjistil, že mozek jedinců s poruchou pozornosti nevyrábí dostatečné množství dopaminu, což je jeden z hlavních energetizérů mozkové činnosti. Hyperaktivní syndrom se vyznačuje nedostatkem serotoninu, neurotransmiteru zajišťujícího pocit pohody a zklidnění.
AVS stimulace zajišťuje optimální hodnoty neurotransmiterů v mozku. Například u serotoninu americké klinické výzkumy z let 1993-1995 prokázaly, že po jednom jediném použití AVS přístroje dochází ke zvýšení produkce serotoninu v průměru o 20-30%!
Publikace je určena samouživatelům a je ve slovenštině!

S touto publikací a AVS přístrojem zvládnete vyřešit ADHD / LMD svého dítěte.

Autor: Jan Valuch, prezident WAAT
Vydavatel: Galaxy publishing, 2006
Formát: A5Civilizační potíže vyřešeny

Ebook zdarma

Tištěný katalog Galaxy

Objednat zdarma

Novinky ze světa brainfitness

Sociální sítě