AVS PŘÍSTROJE, postaru psychowalkmany.

Další výrobky pro psychickou kondici, zdraví a rozvoj.

Klinické studie Laxman

Úvod

Pro úplnost dodáváme, že vědeckých studií o AVS technologii obecně existuje několik tisíc (bezpečně prokázaný vliv audiovizuální stimulace na přeladění mozkových vln), první pochází ze 60.let minulého století. Výzkum se týká mnoha oblastí, od zrychleného učení a schopnosti relaxace pomocí AVS přístroje až po léčbu několika desítek poruch a nemocí. Vybrali jsme studie, které byly prováděny speciálně s AVS přístrojem Laxman. Výsledky jsou vynikající a potvrzují, že AVS přístroj Laxman patří k nejúčinnějším AVS přístrojům na světě.

 

Výtah/abstrakta

Pro české čtenáře jsme připravili základní výtah v češtině (ze dvou původních studií v originále).

Studie o dopadu audiovizuální stimulace s „Laxmanem“ na průměrný denní příjem diazepamu.

Dr. S. PAILLASSON, PhD v biomedicínském inženýrství, PhD v buněčné biologii
Univerzitní nemocnice v Grenoble, Francie

Primárním cílem studie bylo zmapovat dopad užívání AVS přístroje Laxman na denní příjem diazepamu u pacientů s mírnou až středně závažnou úzkostí – chronická úzkostná porucha, užívání diazempamu denně (Hamiltonovo skóre úzkosti od 18 do 29). Průměrný věk byl 46,3 let. Pacienti byli rozděleni do tří skupin podle jejich použití diazepamu: 50 mg, 40 mg a 30 mg denně. Tato studie  prokázala redukci užívání diazepamu ve všech skupinách. Ačkoli se LAXMAN zdá být účinnější u pacientů užívajících malé množství diazepamu, jeho účinnost byla rovněž významná u ostatních pacientů.

 

Klinické ověření účinnosti AVS přístroje Laxman
Studie o vlivu audiovizuální stimulace (AVS) na kognitivní výkon, psychovegetativní napětí, celkový duševní stav a spánek

Dr. med. A. Gabriel, specialistka na psychiatrii a psychoterapii
Psychiatrická fakultní nemocnice Charité v nemocnici St. Hedwig, Berlín

Hlavním účelem studie je zjistit pomocí neuropsychologických testů a psychopatologických hodnocení, zda a do jaké míry denní aplikace AVS s Laxmanem vede po dobu tří týdnů ke zlepšení kognitivního výkonu, snížení psychovegetativního napětí a úzkosti, zlepšení celkového duševního stavu a spánku. Byla hodnocena obecná nálada, vitalita, relaxace, koncentrační schopnost, úzkost, nervozita, deprese. Testující osoby ukázaly zlepšení ve všech položkách, zlepšení relaxace bylo významné. Převážná byla redukce individuálního stresového pocitu (o 21,6%) a zlepšení relaxační schopnosti (o 21,5%). Z celkového počtu testovaných osob došlo ke zlepšení celkového psychického zdraví o 27%.

 

 

Původní/originální studie ke stažení

Berlínská univerzitní klinika – v němčině. Ke stažení ZDE.

Berlínská univerzitní klinika – v angličtině. Ke stažení ZDE.

Grenoble univerzitní nemocnice – v angličtině. Ke stažení ZDE.

 

ZPĚT na stranu LAXMAN


Civilizační potíže vyřešeny

Ebook zdarma

Tištěný katalog Galaxy

Objednat zdarma

Novinky ze světa brainfitness

Sociální sítě